Om Lindholt

LINDHOLT / Lindholtgård, 4440 Mørkøv. Er en af Sjællands helt usædvanlige herligheds ejendomme i den størrelse. Det var vi ikke de første, der fik øje på. Proprietærgården Lindholt har i mere end 100 år haft ejere, som har lagt vægt på de mange værdier, Lindholt byder på. Lindholt fremstår som et lille gods med en herskabelig bolig, stor have og omgivet af skov og mark. I ca. 1912 begyndte ”Grevernes tid”, først med den unge Anders Peter Greve Bernstorff-Mylius, som ventede på at overtage Kattrup Gods efter faderen. Denne solgte i 1924 Lindholt til Kai Greve Ahlefeldt-Laurvig, som ligeledes ventede på at overtage sit fædrene gods, Eriksholm. I den periode blev Lindholt af naboerne kaldt ”ventegården”, derefter ejedes Lindholt af Juveler Nielsen, efterfølgende af Overretssagfører Johs. Kørner. I 1952 købte Tømmerhandler, Konsul Tønne von Christiernson, som i 1967 solgte til Direktør Egon H. Nielsen. I 1979 købte vi, Henriette og Lars Holst-Fredriksen, Lindholt.

Lindholt er en land- og skovbrugsejendom, beliggende i den sydvestlige del af Holbæk kommune, 5 km sydvest for Mørkøv mellem godserne Dønnerup og Torbenfelt, i det kuperede moræne landskab.

Lindholt fremstår i dag som en veldrevet land- og skovbrugsejendom, skovene er stort set omgivet af gårdens økologiske landbrug. Det kuperede landskab, og dét, at skov og marker ligger som en mosaik mellem hinanden, giver en meget stor skønhed, som vi, der bor og lever midt i herlighederne, sætter stor pris på. Fra toppen (85 m o.h.) af Hjortebjerg-marken midt i skoven er der udsigt over nordvestlige Sjælland og dele af Hornsherred. Med skoven på den mest kuperede og afvekslende jord er skovene også meget varieret med alsidig flora og fauna; det giver en meget stor herlighedsværdi. Landbrugsjorden med flere vildt remiser, og omgivet af gamle stengærde og levende hegn. Den store variation i landskabet på Lindholt har i mange år givet grundlag for en stor og alsidig vildtbestand, som rækker over agerhøns, fasaner, skovduer, snepper, ænder, harer, råvildt, dåvildt og kronvildt. Det smukke landskab gør det til en stor oplevelse at ride på de mange kilometer ridestier, hvor man også kommer tæt på vildtet, som ikke opfatter hest og rytter som farlige.

Bygningsanlægget på Lindholt er højt beliggende. Det ”gamle” gårdanlæg er 3-længet, bestående af den herskabelige og velindrettede hovedbygning i palæ stil og 2 symmetriske avlsbygninger. Der er en flot og vid udsigt i alle retninger fra beboelsen. I den parkagtige have, som skråner mod syd, er der store fritstående træer og mange blomstrende buske og frugttræer. Der er også en mindre avnbøg labyrint i haven. Gårdspladsen er beliggende nord for hovedbygningen og er flankeret af de 2 symmetriske avlsbygninger, med hestestald i bygningen på østsiden af gårdspladsen, bygningen på vestsiden af gårdspladsen rummer værksted, traktor garage, bil garage mv. De tre bygninger fremstår som en harmonisk og æstetisk enhed.

 

Driftsformål og værdigrundlag

Landbrugets opgave er at producere sunde økologiske fødevarer (gryn havre, brødkorn og fremavls korn). Skoven består fortrinsvis af løvskov, med eg, bøg, ahorn/ær, ask og lidt ægte kastanje, og er først og fremmest ved-producerende. Der er tillige en mindre produktion af Nobilis og Nordmandsgran til pyntegrønt.

Land- og skovbrugsdriften har siden vores køb af Lindholt i 1979 haft til formål, at de to driftsgrene har taget størst mulig hensyn til miljøet og dermed fremmet biodiversiteten. Dette blev især tilgodeset i 1999, da landbruget blev omlagt til økologisk drift.  I driften af skov og landbrug tages æstetiske og etiske hensyn bl.a. for at højne de immaterielle værdier (herlighed), der knytter sig til ejendommen.

 

Bygninger

Hovedbygning: bebygget areal ca. 226 m2, opført ca. 1861. Boligens stueetage, som er hævet 2 m over terrænet, rummer 3 stuer, herreværelse, køkken og hall. På første sal er 5 værelser og bad. Der er fuld kælder, hvor træflis fyret er placeret. Der fyres med co2-fri biobrændsel i form af træflis fra egen skov året rundt. Dette er en miljøvenlig og billig varme kilde.


Hestestald ( øst for gårdsplads) ca. 425 m2, opført ca. 1861. Den sydlige del af længen huser vores 5 heste, og den nordlige ende er ét stort rum. Der er gammel kælderstald under ca. 1/3 af bygningen. Bygningen er opført på kampestensfundament.

Traktor garage, værksted mv. ca. 425 m2, opført ca. 1861. Den sydlige del rummer bil garage, traktor garage og værksted, og mod nord er der en tidligere lejlighed, hvor bestyreren førhen boede. Bygningen er opført på kampestensfundament.


Kostald og Kornlager ca. 2.180 m2. Opført i 1971. Ca. 1.700 m2 heraf er udlejet til Nisseland. Bygget som løsdrifts kostald til 196 malkekøer, med malkestald til 14 køer. Den gastætte Assentoft kornsilo kan rumme ca.    hkg, og korntørringsanlægget rummer 4.000 hkg (Palle Vesterby).

Den røde lade, maskinhus ca. 347 m2, opført ca. 1957.

Grevens legehus, i hestefolden, ca. 18 m2. Opført ca. 1926. Det iøjnefaldende ”bindingsværkshus” fungerer nu som hestehus.

Hestehus (tidligere drivhus) i hestefolden ca. 31 m2. Opført ca. 1926.

Skovhuset, Lindholtvej 6. er udlejet. Bolig bebygget ca. 70 m2 ca. 1880. Boligareal ca. 120 m2. 2 udhuse på ca. 30 og 50 m2

 
Udskriv
Udskriv